Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tờ rời bảo hiểm xã hội"

tờ rời bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tờ rời bảo hiểm xã hội.

Thiếu tờ rời BHXH và bảo hiểm thất nghiệp thì phải làm thế nào ?

Thiếu tờ rời BHXH và bảo hiểm thất nghiệp thì phải làm thế nào ?
Chào Luật sư, em có một vấn đề mong nhận được sự tư vấn của Luật sư. Công ty thứ nhất: em tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 5 năm 2013 thì em nghỉ làm, nhưng khi công ty gửi trả sổ bảo hiểm cho em thì chỉ gửi tờ rời từ tháng 1/2013 đến tháng 5/2013. Còn tờ rời từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2012 thì không gửi.