Luật sư tư vấn về chủ đề "tố tụng"

tố tụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tố tụng.

Quy định về thủ tục tố tụng hình sự ?

Quy định về thủ tục tố tụng hình sự ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Xin tư vấn giúp trường hợp em tôi bị 2 người dùng vũ khí nguy hiểm một dao và một kéo đâm gây thương tích dưới 11%, đã làm đơn khởi tố theo quy định. Công an chỉ bắt một tượng, người còn lại thì sau một thời gian dài chờ và người bị hại thắc mắc thì CA yêu cầu gia đình cung cấp bằng chứng.

Hướng dẫn về việc có nên tham gia tố tụng tại tòa án không ?

Hướng dẫn về việc có nên tham gia tố tụng tại tòa án không ?
Thưa luật sư, Công ty tôi (bên A) giao nguyên phụ liệu cho 1 công ty khác (bên B) thực hiện theo 1 hợp đồng gia công mà 2 bên đã ký kết. Bên A giao nguyên phụ liệu cho bên B trễ hơn hợp đồng và bên B cũng giao trả hàng hóa cho bên A trễ hơn hợp đồng đã được 2 bên thỏa thuận. Hợp đồng với số lượng 10,000 cái, bên B sản xuất được 8,000 cái, bên B báo với bên A sẽ không sản xuất 2,000 cái còn lại và không được bên A đồng ý.

Mẫu biên bản phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số 20)

Mẫu biên bản phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số 20)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu biên bản phiên tòa phúc thẩm (Mẫu số 20) ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Mẫu thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số 9)

Mẫu thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số 9)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu thông báo về việc kháng cáo (Mẫu số 9) ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Mẫu quyết định đối chất (Mẫu số 6)

Mẫu quyết định đối chất (Mẫu số 6)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu quyết định đối chất (Mẫu số 6) ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ (Mẫu số 1)

Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ (Mẫu số 1)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ (Mẫu số 1) ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Mẫu quyết định hoãn phiên tòa (Mẫu số 14)

Mẫu quyết định hoãn phiên tòa (Mẫu số 14)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu quyết định hoãn phiên tòa (Mẫu số 14) ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao