Luật sư tư vấn về chủ đề "tố tụng"

tố tụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tố tụng.

Tư cách tham gia tố tụng của người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng

Tư cách tham gia tố tụng của người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng
Về nguyên tắc khi thụ lý vụ án dân sự, Tòa án đã xác định tư cách tố tụng của các đương sự như nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan,… Khi cá nhân tham gia tố tụng chết luật cũng không quy định phải thay đổi tư cách tố tụng của các đương sự kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng.

Quy định mới trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo BLTTHS 2015

Quy định mới trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo BLTTHS 2015
Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là một trong các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Luật Minh Khuê sẽ giới thiệu quy định mới trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

BLTTHS 2015 bổ sung các quyền khi tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường của người dưới 18 tuổi

BLTTHS 2015 bổ sung các quyền khi tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường của người dưới 18 tuổi
Bộ luật tố tụng hình sự 2003 quy định quyền tham gia tố tụng của gia đình, nhà trường, tổ chức tại Điều 306. So với Bộ luật tố tụng hình sự 2003, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã bổ sung các quyền khi tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường của người dưới 18 tuổi

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã được bổ sung một loạt các quy định mới về trình tự, thủ tục liên quan đến kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn những năm qua và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm