Luật sư tư vấn về chủ đề "tố tụng dân sự" - Trang 2

tố tụng dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tố tụng dân sự.

Chứng minh trong tố tụng dân sự là gì ? Quy định về nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự theo Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành?

Chứng minh trong tố tụng dân sự là gì ? Quy định về nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự theo Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành?
Quy định rõ về nghĩa vụ chứng minh đối với các đương sự là một trong những nội dung quan trọng trong tố tụng dân sự của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 là nhằm làm cơ sở cho các đương sự xác định những nghĩa vụ của mình khi đưa ra yêu cầu, thực hiện tranh tụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Bài viết xoay quanh vấn đề về nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự.

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự là gì? Quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành?

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự là gì? Quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành?
Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định trong BLTTDS năm 2015 đã góp phần giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án. Bài viết xoay quanh vấn đề về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Quyền đưa ra yêu cầu phản tố của bị đơn là gì? Tìm hiểu quy định pháp luật về thời điểm đưa ra yêu cầu phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự

Quyền đưa ra yêu cầu phản tố của bị đơn là gì? Tìm hiểu quy định pháp luật về thời điểm đưa ra yêu cầu phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự
​Quyền yêu cầu phản tố là một quyền đặc trưng của bị đơn trong VADS. Việc xác định thời điểm đưa ra yêu cầu phản tố của bị đơn không chỉ đảm bảo quyền lợi cho bị đơn mà còn đảm bảo quyền lợi cho các đương sự khác, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Quy định mới về khiếu nại trong tố tụng dân sự hiện nay

Quy định mới về khiếu nại trong tố tụng dân sự hiện nay
Khiếu nại trước hết được hiểu là một hiện tượng phát sinh trong đời sống xã hội, đó là sự phản ứng có tính tự nhiên của con người trước quyết định, hành vi nào đó vì cho rằng quyết định, hành vi đó không phù hợp, không hợp lí, trái với các quy tắc, chuẩn mực trong đời sống cộng đồng,

Một số các văn bản tố tụng dân sự do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo?

Một số các văn bản tố tụng dân sự do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo?
Có thể thấy rằng Điều 171 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã liệt kê cụ thể một số loại văn bản tố tụng, giấy tờ do Tòa án thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo. Ngoài ra tại khoản 5 của Điều luật này còn có quy định mang tính chất mở, đó là “các văn bản tố tụng khác mà pháp luật có quy định”...