Luật sư tư vấn về chủ đề "tố tụng dân sự" - Trang 3

tố tụng dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tố tụng dân sự.

Kháng cáo, Kháng nghị trong phúc thẩm dân sự. Đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về kháng cáo, kháng nghị trong phúc thẩm dân sự và các vấn đề khác.

Kháng cáo, Kháng nghị trong phúc thẩm dân sự. Đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về kháng cáo, kháng nghị  trong phúc thẩm dân sự và các vấn đề khác.
Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong thủ tục tố tụng dân sự đóng vai trò qua trọng giúp cho Tòa án xét xử công bằng, thỏa đáng, chính xác với quy định pháp luật tố tụng. Bài viết dưới đây xin thông tin qua về kháng cáo kháng nghị.

​Khái niệm và ý nghĩa của chứng minh trong tố tụng dân sự ?

​Khái niệm và ý nghĩa của chứng minh trong tố tụng dân sự ?
Mồi vụ việc dân sự phát sinh tại toà án thường chứa đựng những mâu thuẫn nhất định giữa các bên đương sự nên rất phức tạp. Dể giải quyết được vụ việc dân sự thì mọi vấn đề của vụ việc dân sự dù ai nêu ra cũng đều phải được làm rõ trước khi toà án quyết định giải quyết vụ việc dân sự.

Khái niệm và ý nghĩa của cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sự?

Khái niệm và ý nghĩa của cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sự?
Hiểu theo nghĩa đơn giản và phổ thông nhất thì “cấp” là một hoạt động nhằm cung cấp cho ai đó vật, giấy tờ, tài liệu xác định để họ sử dụng tùy theo mục đích khác nhau. Đối với thuật ngữ này, Từ điển Tiếng Việt cũng đưa ra cách hiểu khái quát về khái niệm “cấp” là việc giao cho hưởng, giao cho...

Tôi có thắc mắc về vai trò của Kiểm sát viên tại Tòa án cụ thể là sự tham gia tố tụng dân sự của VKS tại tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện.

Tôi có thắc mắc về vai trò của Kiểm sát viên tại Tòa án cụ thể là sự tham gia tố tụng dân sự của VKS tại tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện.
Năm 2004, cùng với việc ban hành Bộ luật tố tụng dân sự đầu tiên thì sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự đã có những thay đổi căn bản so với pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế, lao động trước đây.

Nguyên tắc quyền tự định đoạt là gì ? Quy định về nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự theo pháp luật hiện hành?

Nguyên tắc quyền tự định đoạt là gì ? Quy định về nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự theo pháp luật hiện hành?
Tôn trọng sự tự do thỏa thuận và tự định đoạt của đương sự là một trong những nét đặc trưng của quan hệ dân sự và nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự là một trong những nguyên tắc đặc trưng của tố tụng dân sự nhằm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước các cơ quan tiến hành tố tụng. Bài viết xoay quanh vấn đề về nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự.

Quy định mới nhất về người phiên dịch trong tố tụng dân sự ?

Quy định mới nhất về người phiên dịch trong tố tụng dân sự ?
Trong tố tụng dân sự, việc giải quyết các vụ việc dân sự bằng tiếng Việt, công dân thuộc các dân tộc có quyền dùng tiếng nói chữ viết của dân tộc mình trước toà án. Do vậy, nếu có người không sử dụng được tiếng Việt mà sử dụng ngôn ngữ khác ttong quá trình tố tụng

Phương tiện chứng minh trong tố tụng dân sự là gì ?

Phương tiện chứng minh trong tố tụng dân sự là gì ?
Để làm rõ những tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự thì các chủ thể chứng minh phải sử dụng những công cụ nhất định do pháp luật quy định như lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng, kểt luận của người giám định, các tài liệu, giấy tờ chứa đựng chứng cứ, vật chứng ...