Luật sư tư vấn về chủ đề "tố tụng hình sự" - Trang 4

tố tụng hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tố tụng hình sự.

Chứng minh, chứng cứ trong trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Chứng minh, chứng cứ trong trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Chứng cứ và chứng minh là một trong những vấn đề quan trọng nhất của tố tụng hình sự. Toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hình sự thực chất là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ. BLTTHS 2015 đã có những đổi mới gì trong vấn đề chứng cứ và chứng minh? Hãy cùng tìm hiểu

Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm trong tố tụng hình sự

Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm trong tố tụng hình sự
Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại. Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án.

Điều tra viên, hoạt động của điều tra viên trong tố tụng hình sự?

Điều tra viên, hoạt động của điều tra viên trong tố tụng hình sự?
Hiện nay, trong Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự (CQĐTHS) năm 2015 và các văn bản pháp luật tố tụng hình sự có liên quan nêu ra một số khái niệm nhưng chưa cụ thể, đầy đủ về Điều tra viên (ĐTV). Theo một số tài liệu có liên quan...

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử, thu thập, giám định, phục hồi dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử, thu thập, giám định, phục hồi dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự
Đáp ứng yêu cầu đang trở nên cấp thiết hiện nay, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã được sửa đổi và bổ sung một số nội dung về nguồn chứng cứ là dữ liệu điện tử và hoạt động tố tụng về thu thập, niêm phong, bảo quản, phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử