Luật sư tư vấn về chủ đề "tố tụng hình sự" - Trang 6

tố tụng hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tố tụng hình sự.

Những thuận lợi và một số kết quả hoạt động tham gia tố tụng hình sự của Luật sư thời gian qua

Những thuận lợi và một số kết quả hoạt động tham gia tố tụng hình sự của Luật sư thời gian qua
Luật sư với vai trò người bào chữa hay người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp là “chỗ dựa tinh thần” cho thân chủ tại chốn tụng đình, giúp bị cáo hay bị hại, đương sự ổn định tâm lý từ đó bình tĩnh, sáng suốt lý lẽ tranh luận “sắc bén”, có vai trò vô cùng quan trọng. Cụ thể:

Các trường hợp định giá lại tài sản trong tố tụng hình sự

Các trường hợp định giá lại tài sản trong tố tụng hình sự
Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. Sau khi đã định giá một lần, trong một số trường hợp vì những lí so khác nhau mà cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu định giá lại

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra
Sửa đổi, bổ sung các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng “tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, thực hiện cơ chế công tố gắn với điều tra” và bảo đảm phù hợp với Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Phân tích mục đích, nguyên tắc của khám xét trong tố tụng hình sự ?

Phân tích mục đích, nguyên tắc của khám xét trong tố tụng hình sự ?
Thưa luật sư, mặc dù gia đình tôi chỉ liên đới đến một vụ án hình sự nhưng cơ quan điều tra ra lệnh khám xét. Vậy, xin hỏi: Mục đích của hoạt động khám xét này là gì ạ ? Khi khám xét phải tuân thủ những nguyên tắc nào ? Rất mong được luật sư giải đáp. Cảm ơn! (Người hỏi: Minh Thắng, Thị Xã Phủ Lý).

Quy định về Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Quy định về Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra là chức danh tố tụng mới được bổ sung trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Vậy, Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm những ai? Có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm gì? Hãy cùng tìm hiểu

Người có quyền tố cáo trong tố tụng hình sự

Người có quyền tố cáo trong tố tụng hình sự
Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự
Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự là một trong các biện pháp cưỡng chế mà Bộ luật hình sự năm 2015 quy định để nhằm bảo đảm cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự nhanh chóng, thuận lợi và toàn diện và đầy đủ nhất

Một vài câu hỏi quan trọng trong bộ luật tố tụng hình sự?

Một vài câu hỏi quan trọng trong bộ luật tố tụng hình sự?
Cán bộ điều tra của các cơ quan khác trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân khi được được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: Lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lấy lời khai của những ...

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra đóng vai trò quan trọng, quyết định trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hãy cùng tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra

Ý nghĩa của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự

Ý nghĩa của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự
Hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự là các cơ chế, chế định nhằm mục đích bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội và các đương sự trong vụ án hình sự. Và nó cũng được ghi nhận như một nguyên tắc trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Thực tiễn áp dụng nguyên tắc giả định vô tội trong tố tụng hình sự Việt Nam và một số giải pháp khắc phục hạn chế tồn tại

Thực tiễn áp dụng nguyên tắc giả định vô tội trong tố tụng hình sự Việt Nam và một số giải pháp khắc phục hạn chế tồn tại
Nguyên tắc suy đoán vô tội đã được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nhưng việc áp dụng nó trong thực tiễn tố tụng giải quyết vụ án đang .bộc lộ những hạn chế cẩn khắc phục. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những giải pháp khắc phục hạn chế còn tồn tại trong việc áp dụng nguyên tắc này.