Luat Minh Khue

tòa hình sự

tòa hình sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tòa hình sự

Hệ thống Tòa án tại Việt Nam

Hệ thống Tòa án tại Việt Nam
Tại Việt Nam, hệ thống tòa án được tổ chức như thế nào, việc xét xử gồm hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm là gì, thành phần của Hội đồng xét xử gồm những ai ?