Luat Minh Khue

tốc cáo

tốc cáo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tốc cáo

Tố cáo nặc danh xử lý thế nào?

Tố cáo nặc danh xử lý thế nào?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Khi nhận được tố cáo không rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo thì người giải quyết tố cáo phải xử lý như thế nào? (Hải An, Hải Dương).