Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tội giao câu trẻ em"

tội giao câu trẻ em | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội giao câu trẻ em.

Tư vấn về tội giao cấu với trẻ em khi chưa thành niên ?

Tư vấn về tội giao cấu với trẻ em khi chưa thành niên ?
Thưa luật sư tôi có môt thắc mắc sau: Tôi 17 tuổi bạn gái tôi trên 13 tuổi nếu giao cấu có thể xem là tội hiếp dâm trẻ em hay không. Tôi năm nay 17 tuổi và bạn gái 13 tuổi chúng tôi chơi thân thiết với nhau từ nhỏ bây giờ lớn chúng tôi yêu nhau nhưng chưa giao cấu với nhau.