Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tội hoạt động phỉ"

Tội hoạt động phỉ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tội hoạt động phỉ.

Tội phá hoại chính sách đoàn kết, chính sách kinh tế và tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Tội phá hoại chính sách đoàn kết, chính sách kinh tế và tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Chính sách đại đoàn kết dân tộc là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước - Mọi âm mưu, hành vi chống phá lại chính sách đại đoàn kết dân tộc, chống phá chính sách kinh tế hoặc hoạt động khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sẽ bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật: