Luat Minh Khue

tội lập quỹ

tội lập quỹ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tội lập quỹ

Tội lập quỹ trái phép

Tội lập quỹ trái phép
Tội lập quỹ trái phép được quy định tại điều 166, Bộ luật hình sự năm 1999 với nội dung cụ thể như sau: