Luật sư tư vấn về chủ đề "tội lập quỹ"

tội lập quỹ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội lập quỹ.

Tội lập quỹ trái phép

Tội lập quỹ trái phép
Tội lập quỹ trái phép được quy định tại điều 166, Bộ luật hình sự năm 1999 với nội dung cụ thể như sau: