Luật sư tư vấn về chủ đề "tội phạm hình sự"

tội phạm hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội phạm hình sự.

Tìm hiểu nguồn luật hình sự của nước Pháp và nước Nga

Tìm hiểu nguồn luật hình sự của nước Pháp và nước Nga
Cũng giống như luật hình sự Việt Nam, pháp luật hình sự của một số quốc gia trên thế giới cũng có nguồn pháp luật nhất định. Cùng tìm hiểu nguồn luật hình sự của Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Liên Băng Nga để thấy được tương đồng với Việt Nam trong quan điểm về nguồn luật hình sự.

Tội phạm là gì? Trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm thuộc về ai? Bộ luật hình sự quy định thế nào về vấn đề này?

Tội phạm là gì? Trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm thuộc về ai? Bộ luật hình sự quy định thế nào về vấn đề này?
Việc phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm là thực sự cần thiết. Nhưng ai là người phải gánh vác trách nhiệm này? Điều 4 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 đã quy định rõ vấn đề này như sau: Điều 4. Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm...

Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi pham tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi pham tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiệu lực của Bộ luật hình sự Việt Nam phân chia hiệu lực thành hai loại: Hiệu lực theo lãnh thổ và hiệu lực theo thời gian. Vậy hiệu lực pháp luật là gì? Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào?

Hiệu lực của Bô luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiệu lực của Bô luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Theo nguyên tắc áp dụng chung, sự kiện pháp lý xảy ra trên lãnh thổ quốc gia nào thì được áp dụng theo pháp luật của quốc gia đó, trừ một số trường hợp đặc biệt liên quan đến quyền miễn trừ ngoại giao, quyền miễn trừ lãnh sự, hoặc theo công ước quốc tế.

Tuyển mộ lính đánh thuê là gì ? Quy định về tuyển mộ lính đánh thuê

Tuyển mộ lính đánh thuê là gì ? Quy định về tuyển mộ lính đánh thuê
Tuyển mộ lính đánh thuê là thu nạp, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại nước bạn của Việt Nam hoặc phong trào giải phóng dân tộc. Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê là tội phạm phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Các tội phạm hình sự quy định như thế nào?

Các tội phạm hình sự quy định như thế nào?
Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ được xử lý bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây Công ty luật Minh Khuê sẽ phân tích các tội phạm hình sự