Luật sư tư vấn về chủ đề "lương tối thiểu vùng" - Trang 3

lương tối thiểu vùng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lương tối thiểu vùng.

Mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng được áp dụng từ tháng 7 năm 2022 NLĐ và doanh nghiệp cần biết

Mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng được áp dụng từ tháng 7 năm 2022 NLĐ và doanh nghiệp cần biết
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo Nghị định này, mức lương tối thiểu tương ứng các vùng I,II,III và IV đã tăng. Dưới đây là những nội dung NLĐ và NSDLĐ cần lưu ý theo quy định mới này.