Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tội trốn đi nước ngoài"

tội trốn đi nước ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội trốn đi nước ngoài.

Tội trốn đi nước ngoài

Tội trốn đi nước ngoài
Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân được quy định tại điều 91 luật hình sự năm 1999: