Luật sư tư vấn về chủ đề "Tội tuyên truyền"

Tội tuyên truyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tội tuyên truyền.

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những tội danh được quy định trong luật hình sự năm 1999, luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2003 và tội danh này cũng được quy định cụ thể trong bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: