Luat Minh Khue

Tội vô ý gây thương tích

Tội vô ý gây thương tích - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tội vô ý gây thương tích

Lỡ tay đánh chết người thì bị ghép vào tội gì?

Lỡ tay đánh chết người thì bị ghép vào tội gì?
Thưa luật sư, Em và anh em từ quán karaoke đi về thì bỗng nhiên có 2 thanh niên đi 1 chiếc xe lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh em tới tấp, em lấy tay đỡ rồi dùng mũ đánh trả lại, rồi 1 trong 2 thanh niên kia dùng đá và cây đánh em ngất đi.

Tội vô ý gây thương tích

Tội vô ý gây thương tích
Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại điều 108, luật hình sự năm 1999: