Luat Minh Khue

tội xúc phạm nhân phẩm

tội xúc phạm nhân phẩm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tội xúc phạm nhân phẩm

Tư vấn tội xúc phạm danh dự nhân phẩm ?

Tư vấn tội xúc phạm danh dự nhân phẩm ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Trong suốt từ tháng 8/2013 đến nay có một số điện thoại luôn nhắn tin với những lời lẽ hết sức thô tục và xúc phạm nhân phạm của tôi.