Luật sư tư vấn về chủ đề "tội xúi giục"

tội xúi giục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội xúi giục.

Phân biệt tội bức tử và tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát ?

Phân biệt tội bức tử và tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát ?
Tội bức tử và tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát được quy định tại điều 100 và điều 101 luật hình sự năm 1999 trước kia và được quy định tại điều 130, 131 luật hình sự năm 2015 hiện nay. Bài viết phân tích và so sánh một số điều khác biệt của hai tội danh này theo quy định pháp luật.