Luật sư tư vấn về chủ đề "tôn đất vườn"

tôn đất vườn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tôn đất vườn.

Tôn cao đất vườn để trồng trọt có phải xin phép không ?

Tôn cao đất vườn để trồng trọt có phải xin phép không ?
Kính chào Luật sư. Tôi xin hỏi vấn đề như sau: Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, gia đinh tôi đã dồn diện tích đất ruộng về 1 thửa với diện tích là 2173m2, sau đó tôi có làm đơn xin chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây ăn quả, và đã được Ủy ban nhân dân cấp thị trấn phê duyệt nhưng trong quá trình sử dụng thường xuyên bị ngập úng làm cho cây không sinh trưởng được.