Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tôn trọng bản quyền"

Tôn trọng bản quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tôn trọng bản quyền.

Gia nhập WTO: Tôn trọng bản quyền

Gia nhập WTO: Tôn trọng bản quyền
Theo ông Christophe Desriac - tổng giám đốc Microsoft VN, Sau khi Việt Nam; gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) thì đó là điều đáng mừng cho nhiều công ty đa quốc gia, trong đó có Microsoft.