Luat Minh Khue

Tôn trọng bản quyền

Tôn trọng bản quyền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tôn trọng bản quyền

Gia nhập WTO: Tôn trọng bản quyền

Gia nhập WTO: Tôn trọng bản quyền
Theo ông Christophe Desriac - tổng giám đốc Microsoft VN, Sau khi Việt Nam; gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) thì đó là điều đáng mừng cho nhiều công ty đa quốc gia, trong đó có Microsoft.