Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tổng giá trị bán"

tổng giá trị bán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổng giá trị bán.

Giá trị phiếu xuất kho?

<strong>Giá</strong> <strong>trị</strong> phiếu xuất kho?
bình quân cuối kỳ, trong kỳ có xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để bán hàng lưu động thì cột