Luat Minh Khue

trách nhiệm đóng BHXH

trách nhiệm đóng BHXH - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trách nhiệm đóng BHXH

BHXH cho người lao động đã đóng BHXH ở doanh nghiệp khác ?

BHXH cho người lao động đã đóng BHXH ở doanh nghiệp khác ?
Xin chào Luật sư, xin phép giải thích cho tôi vấn đề sau: Có một số người lao động trong công ty tôi ngoài ký kết hợp đồng lao động với công ty tôi còn ký với những doanh nghiệp khác, vì vậy họ không đóng bảo hiểm xã hội ở công ty tôi nữa.