Luat Minh Khue

trích % hưu trí

trích % hưu trí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trích % hưu trí

Tư vấn chế độ lương hưu theo Luật BHXH 2014 ?

Tư vấn chế độ lương hưu theo Luật BHXH 2014 ?
Xin chào luật sư, xin quý luật sư vấn cho tôi nội dung sau: Theo luật BH mới tôi không hiểu rõ về việc lộ trình trừ % nghỉ hưu trước tuổi sau 2018 và trước 2018. Đến năm 2017 thì tôi 51 tuổi (nữ) và đã có 30 năm đóng BHXH nếu tôi xin về hưu trước tuổi thì bị trừ 1% theo lộ trình hay là 2% , xin được quý luật sự giải đáp giúp cho tôi. Tôi cảm ơn. Người gửi: B.Đ