Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Trích Khấu Hao Như Thế Nào"

Trích Khấu Hao Như Thế Nào | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trích Khấu Hao Như Thế Nào.

Trích lập quỹ cải cách tiền lương quy định thế nào?

<strong>Trích</strong> lập quỹ cải cách tiền lương quy định <strong>thế</strong> <strong>nào</strong>?
Kính gửi Luật Minh Khuê! Đơn vị tôi là Trung tâm Dịch vụ việc làm, là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. Hàng năm, đơn vị tôi được sử dụng kinh phí từ 2 nguồn để hoạt động: Ngân sách nhà nước cấp và kinh phí chi hoạt động quản lý Bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp.