Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trùng"

trùng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trùng.

Đăng ký doanh nghiệp trùng tên với doanh nghiệp đã giải thể

Đăng ký doanh nghiệp trùng tên với doanh nghiệp đã giải thể
Xin chào Luật Minh Khuê. Công ty tôi do có chuyện nội bộ nên muốn giải thể. Nhưng vì tâm huyết mà mình đã bỏ ra để gây dựng tên tuổi công ty mà thấy tiếc nuối. Nên tôi muốn hỏi, sau khi giải thể công ty cũ tôi có thể đăng ký công ty mới trùng tên gọi, địa chỉ cũng như giám đốc được không? Rất mong được luật sư tư vấn.