Luat Minh Khue

trơ cấp mất việc

trơ cấp mất việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trơ cấp mất việc

Người lao động sẽ được hưởng cả trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc ?

Người lao động sẽ được hưởng cả trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc ?
Kính gửi VP Luật sư. Nhờ luật sư tư vấn giúp Tôi vấn đề như sau: Tại khoản 2 Điều 44 BLLĐ năm 2012 quy định “Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.