Luat Minh Khue

trường hợp phải đăng ký tạm trú

trường hợp phải đăng ký tạm trú - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trường hợp phải đăng ký tạm trú

Đăng ký tạm trú

Đăng ký tạm trú
Xin hỏi Luật sư: Tôi có nhà ở cho một công ti tư nhân thuê làm văn phòng, họ chỉ làm việc từ 0700 đến 22.00 trong ngày thì có phải đăng ký tạm trú không?