Luat Minh Khue

trả lương cho giáo viên

trả lương cho giáo viên - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trả lương cho giáo viên

Tư vấn về việc trả lương cho giảng viên?

Tư vấn về việc trả lương cho giảng viên?
Kính gửi: Công ty Luật Minh Khuê. Tôi là giảng viên cơ hữu của khoa sư phạm dạy nghề ở một trường cao đẳng kỹ thuật (chuyên nghiệp) công lập từ năm 1995 đến nay (mã ngạch lương: 15.111). Tôi xin trình bày với Luật sư mấy việc như sau: