Luat Minh Khue

trả lương muộn

trả lương muộn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trả lương muộn

Chấm dứt hợp đồng lao động vì bị trả lương muộn ?

Chấm dứt hợp đồng lao động vì bị trả lương muộn ?
Thưa Luật sư. Chị H làm việc tại công ty Phú Thịnh loại hợp đồng có xác định thời hạn, làm công ty kỹ thuật viên vi tính, địa điểm làm việc tại quận 1, mức lương 3.100.000 đồng trả vào ngày 30 hàng tháng (tháng dương lịch).