Luat Minh Khue

trộm cắp máy tính

trộm cắp máy tính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trộm cắp máy tính

Trách nhiệm hình sự đối với tội trộm cắp tài sản?

Trách nhiệm hình sự đối với tội trộm cắp tài sản?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi như sau: Chồng tôi trộm cắp 2 máy tính trong vòng 2 ngày, tri giá 27 triệu. Khi bi bắt chồng tôi đã thành khẩn khai báo, và trả lại tài sản cho người bị hại. Người bị hại đã ghi giấy bãi nại. Chồng tôi đang bị bệnh, đồng thời có 1 tiền án nhưng đã xóa án tích. Liệu chồng tôi có đươc hưởng án treo không, nếu tù thì thời gian là bao nhiêu?