Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trợ cấp thát nghiệp"

trợ cấp thát nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trợ cấp thát nghiệp.

Làm việc từ 2005 có được trả trơ cấp thôi việc không ?

Làm việc từ 2005 có được trả trơ cấp thôi việc không ?
Thưa Luật sư, anh N.V.A đã làm việc tại công ty B được 10 năm, lọai hợp đồng không xác định thời hạn ( từ năm 2005 đến 2015 ) và công ty tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho anh từ tháng 1/2009. Vào tháng 9/2015 anh A lên trình bày trưởng phòng nhân sự xin nghỉ việc và đề nghị công ty chi trả trợ cấp thôi việc trong thời gian làm việc tại công ty ?