Luat Minh Khue

trợ cấp thát nghiệp

trợ cấp thát nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trợ cấp thát nghiệp

Làm việc từ 2005 có được trả trơ cấp thôi việc không ?

Làm việc từ 2005 có được trả trơ cấp thôi việc không ?
Thưa Luật sư, anh N.V.A đã làm việc tại công ty B được 10 năm, lọai hợp đồng không xác định thời hạn ( từ năm 2005 đến 2015 ) và công ty tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho anh từ tháng 1/2009. Vào tháng 9/2015 anh A lên trình bày trưởng phòng nhân sự xin nghỉ việc và đề nghị công ty chi trả trợ cấp thôi việc trong thời gian làm việc tại công ty ?