Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Trợ Cấp Thát Nghiệp"

Trợ Cấp Thát Nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trợ Cấp Thát Nghiệp.

Hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Hưởng <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> thất <strong>nghiệp</strong> ?
Xin kính chào công ty luật Minh Khuê, em có một số vướng mắc mong công ty giải đáp: Em vào công ty từ 8/9/2014 đến 7/12/2015 là hết hạn hợp đồng. Vì công ty không gia hạn hợp đồng cho em nữa nên công ty cho em nghỉ trước 15 ngày, tức là ngày 23/11/2015 thì em nghỉ. Sau đó công ty có nói 2 tháng sau sẽ trả sổ kèm với giấy chấm dứt hợp đồng.