Luat Minh Khue

trợ cấp thôi viẹc

trợ cấp thôi viẹc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trợ cấp thôi viẹc

Quyền lợi của người lao động khi công ty giải thể

Quyền lợi của người lao động khi công ty giải thể
CHÀO LUẬT SƯ Luật sư cho em hỏi , công ty em tại KCN Biên Hoà 2 , nay sắp giải thể chuyển ra Vĩnh Phúc hoạt động. Công ty em ở KCN Biên Hoà 2 sắp ngưng hoạt động , giám đốc họp bảo 2 tuần đến 1 tháng nữa là giải thể .