Luat Minh Khue

trợ cấp thất nghiệp lần

trợ cấp thất nghiệp lần 2 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trợ cấp thất nghiệp lần 2

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp lần 2 ?

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp lần 2 ?
Chào luật sư Minh Khuê, cho em hỏi vấn đề như sau. Em đã được lãnh bảo hiểm thất nghiệp 1 lần khi nghỉ việc ở công ty cũ. Sau khi vào công ty mới và nghỉ việc tại công ty mới thì thời gian đóng bảo hiểm của em tại công ty mới là 1 năm 11 tháng. Em muốn đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp có được không ?