Luat Minh Khue

trả góp

trả góp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trả góp

Tư vấn về trường hợp nợ quá hạn?

Tư vấn về trường hợp nợ quá hạn?
Em có mua hàng trả góp tại FPT shop, của công ty tài chính homecredit máy laptop giá 13 triệu 890 nghìn, em trả trước là 5 triệu, số còn lại là 9 triệu 446 nghìn, trả trong vòng 12 tháng, mỗi tháng góp 1 triệu 208 nghìn, lãi suất là 7,09% / tháng.