Luat Minh Khue

tra cứu thông tin Người nộp thuế

tra cứu thông tin Người nộp thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tra cứu thông tin Người nộp thuế

Tư vấn nộp thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc ?

Tư vấn nộp thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc ?
Thưa luật sư, Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Thứ nhất, Công ty em ở Bình Thuận mới thành lập một chi nhánh hạch toán phụ thuộc ngày 10/01//2014 ở tỉnh Ninh Thuận, em tra cứu thông tin Người nộp thuế trên Trang web của tổng cụ thuế thì các Loại thuế phải nộp chỉ gồm 3 loại: 1/ thuế môn bài, 2/ thuế thu nhập cá nhân, 3/ Phí/lệ phí.