Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trả lương cho cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp"

trả lương cho cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trả lương cho cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp.

Vấn đề trả lương cho cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp ?

Vấn đề trả lương cho cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Vấn đề trả lương cho cán bộ Công đoàn chuyên trách trong doanh nghiệp theo qui đinh 525/QĐ- BLĐTBXH năm 2011. Tuy vậy tháng 9/2013 Bộ LĐTBXH lại có thông tư 18/TT- BLĐTBXH có nói về trả lương cho cán bộ đoàn thể. Vậy hiện tính theo thông tư nào là phù hợp. Trân trọng cảm ơn!