Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trả lương cho giáo viên"

trả lương cho giáo viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trả lương cho giáo viên.

Tư vấn về việc trả lương cho giảng viên?

Tư vấn về việc trả lương cho giảng viên?
Kính gửi: Công ty Luật Minh Khuê. Tôi là giảng viên cơ hữu của khoa sư phạm dạy nghề ở một trường cao đẳng kỹ thuật (chuyên nghiệp) công lập từ năm 1995 đến nay (mã ngạch lương: 15.111). Tôi xin trình bày với Luật sư mấy việc như sau: