Luật sư tư vấn về chủ đề "trả tiền đúng hạn"

trả tiền đúng hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trả tiền đúng hạn.

Trả tiền thuê nhà kinh doanh vào ngày 25 đến 30 có đúng quy định không ?

Trả tiền thuê nhà kinh doanh vào ngày 25 đến 30 có đúng quy định không ?
Thưa Luật sư, cho em hỏi: Uỷ ban nhân dân xã A ký hợp đồng cho ông/bà A, B (2 vợ chồng) thuê nhà với mục đích kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thời gian từ tháng 3/1998 đến 3/2017 (19 năm). Để đảm bảo ổn định về giá thuê nhà 2 bên A - B thỏa thuận lấy mặt bằng giá gạo làm chuẩn. Cụ thể là 550.000 đồng/tháng, tương đương với 150 kg gạo (giá 37000 đồng/kg), bên thuê phải trả đủ đúng tiền thuê nhà 550.000 đồng/tháng vào thời gian từ ngày 25-30 hàng tháng. Như vậy có được phép không ?