Luật sư tư vấn về chủ đề "trả tiền lãi"

trả tiền lãi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trả tiền lãi.

Tôi trả lãi như thế là đúng hay sai ?

Tôi trả lãi như thế là đúng hay sai ?
Tôi có vay của công ty tài chính PPF Việt Nam số tiền la 25 triệu đồng với lãi la 6,56%/tháng và trả dần trong 18 tháng. tôi đã trả được 3 kỳ lãi với số tiền mỗi kì/kỳ. và theo hợp đồng vay thì không ghi là chậm đóng lãi bao nhiêu tháng thì bị thanh lý hợp đồng và bồi thường hợp đồng.