Luật sư tư vấn về chủ đề "trách nhiệm"

trách nhiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm.

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học
Cơ sở giáo dục đại học, theo quy định tại Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018 được định nghĩa là các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng gồm:

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng trong sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng trong sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất
Hãy cho biế Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm như thế nào trong việc sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất hằng năm?... Người gửi: N.T.K

Tìm hiểu về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tìm hiểu về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các chính sách đối với thanh niên tình nguyện

Các chính sách đối với thanh niên tình nguyện
Thanh niên tình nguyện là thanh niên tự nguyện tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với đội ngũ thanh niên tình nguyện, nhà nước cũng ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động và khuyến khích tinh thần tự nguyện, tinh thần vì cộng đồng

Hỏi đáp về trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em năm 2020 (tiếp)

Hỏi đáp về trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em năm 2020 (tiếp)
Luật trẻ em năm 2016 được ban hành thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. Bên cạnh các quy định về quyền, nghĩa vụ và bảo cệ quyền trẻ em còn là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em.

Người gửi hàng là gì? Trách nhiệm của người gửi hàng theo Công ước hamburg là gì?

Người gửi hàng là gì? Trách nhiệm của người gửi hàng theo Công ước hamburg là gì?
Ở trang web này Luật Minh Khuê đã có nhiều bài viết về trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa trong vận tải biển. Ở bài viết này chúng tôi sẽ trình bày và luận giải quy định của Công ước Hamburg về trách nhiệm của người gửi hàng, bảo đảm của ngưởi gửi hàng đối hàng hóa trong vận tải biển.

Thời hạn trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa theo Công ước Hamburg

Thời hạn trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa theo Công ước Hamburg
Bài viết luận giải quy định của Công ước Hamburg về thời hạn trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa. Trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa bao trùm suốt thời kỳ người chuyên chở đã chịu trách nhiệm trông nom về hàng hóa ở cảng chất hàng, trong khi chuyên chở và ở càng dỡ hàng.

Giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở theo Công ước Hamburg là gì?

Giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở theo Công ước Hamburg là gì?
Bài viết trình bày và luận giải quy định của Công ước Hamburg về giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở. Nội dung chi tiết gồm: Khái niệm giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở, nội dung quy tắc Hamburg về giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở có gì mới so với Quy tắc Hague?

Tội phạm là gì? Trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm thuộc về ai? Bộ luật hình sự quy định thế nào về vấn đề này?

Tội phạm là gì? Trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm thuộc về ai? Bộ luật hình sự quy định thế nào về vấn đề này?
Việc phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm là thực sự cần thiết. Nhưng ai là người phải gánh vác trách nhiệm này? Điều 4 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 đã quy định rõ vấn đề này như sau: Điều 4. Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm...

Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng là gì? Một số vấn đề về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng?

Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng là gì? Một số vấn đề về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng?
Phạt vi phạm trong hợp đồng là hình thức chế tài cho vi phạm hợp đồng, theo đó bên vi phạm hợp đồng phải trả cho bên bị vi phạm khoản tiền nhất định do pháp luật quy định hoặc do các bên thỏa thuận trên cơ sở pháp luật. Bài viết xoay quanh vấn đề về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

Quản lý thị trường được kiểm tra những giấy tờ gì tại cơ sở sản xuất kinh doanh và được xử phạt hành chính những loại giấy tờ gì ?

Quản lý thị trường được kiểm tra những giấy tờ gì tại cơ sở sản xuất kinh doanh và được xử phạt hành chính những loại giấy tờ gì ?
Kính chào luật sư của công ty luật minh khuê. Em có câu hỏi cần luật sư tư vấn. Nhà em có 1 cở sở sản xuất kinh doanh,em muốn hỏi quản lý thị trường có được kiểm tra giấy môi trường và giấy khám sức khoẻ của công nhân hay không. Và nếu ko có quản lý thị trường có được sử phạt hành chính hay không ? Cảm ơn luật sư.