Luat Minh Khue

trách nhiệm bồi thường

trách nhiệm bồi thường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm bồi thường.

Loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có “sự kiện bất khả kháng” và tình thế cấp thiết” đối với nguồn nguy hiểm cao độ được thực hiện như thế nào?

Loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có “sự kiện bất khả kháng” và tình thế cấp thiết” đối với nguồn nguy hiểm cao độ được thực hiện như thế nào?
Đối với nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại, sẽ có trường hợp được mà chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng được miễn trách nhiệm bồi thường, vậy trong trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường khi có “sự kiện bất khả kháng” và tình thế cấp thiết” được thực hiện như thế nào?...

Trách nhiệm bồi thường vật chất của người lao động ?

Trách nhiệm bồi thường vật chất của người lao động ?
Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Trách nhiệm bồi thường khi có người bị điện giật

Trách nhiệm bồi thường khi có người bị điện giật
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có vấn đề mong được luật sư tư vấn như sau: Gia đình tôi có người bị điện cao thế giật khi đang sơn nhà. Xét theo các quy định của pháp luật thì khoảng cách là không đảm bảo, hiện đang gặp khó khăn trong việc chứng minh nhà hay đường dây có trước.

Trách nhiệm bồi thường về tài sản theo quy định mới nhất hiện nay?

Trách nhiệm bồi thường về tài sản theo quy định mới nhất hiện nay?
Bồi thường thiệt hại tài sản do lỗi của người khác gây ra là một trong những chế định quan trọng của luật dân sự, luật đất đai và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác. Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể một số vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại tài sản:

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ; Các loại thiệt hại phải bồi thường do vi phạm nghĩa vụ; Bên bị vi phạm có lỗi thì bên vi phạm có phải bồi thường không? Nghĩa vụ ngăn chặn, hạn chế thiệt hại của bên có quyền

Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của cán bộ, công chức và nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của cán bộ, công chức và nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
Luật trách nhiệm bồi thường của NN 2009 quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án. Trách nhiệm bồi thường và nguyên tắc xử lý sẽ được phân tích rõ hơn qua bài viết sau.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng hợp pháp súc vật khi súc vật gây thiệt hại

 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng hợp pháp súc vật khi súc vật gây thiệt hại
Câu hỏi khách hàng: "Súc vật hiện nay được quy định như thế nào? Súc vật có khác với thú dữ không? khi súc vật gây ra thiệt hại thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng hợp pháp súc vật khi súc vật gây thiệt hại được quy định như thế nào?"

Tình tiết “đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự” theo Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019

Tình tiết “đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự” theo Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019
Ngày 03/4/2019, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 64/TANDTC-PC thông báo kết quả giải đáp một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính. Tình tiết “đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự” theo Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 sẽ được đề cập trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng