Luật sư tư vấn về chủ đề "trách nhiệm bồi thường"

trách nhiệm bồi thường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm bồi thường.

Trách nhiệm bồi thường khi sa thải người lao động trái quy định?

Trách nhiệm bồi thường khi sa thải người lao động trái quy định?
Khi người sử dụng lao động (ông chủ) ban hành quyết định sa thải trái luật (không đúng với quy định của luật lao động) sẽ phát sinh hậu quả pháp lý là bồi thường những thiệt hại thực tế phát sinh đối với người lao động (người bị sa thải trái luật). Luật sư tư vấn và phân tích cụ thể:

Trách nhiệm bồi thường vật chất của người lao động ?

Trách nhiệm bồi thường vật chất của người lao động ?
Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Xác định trách nhiệm bồi thường khi gây tai nạn giao thông ?

Xác định trách nhiệm bồi thường khi gây tai nạn giao thông ?
Nói đến tai nạn giao thông có thể thấy phát sinh hai trách nhiệm cơ bản với người có lỗi gây ra vụ tai nạn đó là: Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. Luật sư tư vấn pháp luật giao thông công ty luật Minh Khuê sẽ giải đáp cụ thể quy định này:

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ; Các loại thiệt hại phải bồi thường do vi phạm nghĩa vụ; Bên bị vi phạm có lỗi thì bên vi phạm có phải bồi thường không? Nghĩa vụ ngăn chặn, hạn chế thiệt hại của bên có quyền

Trách nhiệm bồi thường về tài sản theo quy định mới nhất hiện nay?

Trách nhiệm bồi thường về tài sản theo quy định mới nhất hiện nay?
Bồi thường thiệt hại tài sản do lỗi của người khác gây ra là một trong những chế định quan trọng của luật dân sự, luật đất đai và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác. Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể một số vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại tài sản:

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là gì?Quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường do nguồn nguy hiểm cao độ trong bộ luật dân sự 2015?

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là gì?Quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường do nguồn nguy hiểm cao độ trong bộ luật dân sự 2015?
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định quan trọng của pháp luật dân sự. Mục đích của chế định này là buộc những chủ thể có hành vi gây thiệt hại trái pháp luật, có lỗi phải bồi thường những thiệt hại do mình đã gây ra.