Luật sư tư vấn về chủ đề "trách nhiệm của người cha"

trách nhiệm của người cha | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm của người cha.

Tư vấn về trách nhiệm của người bố đối với con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài?

Tư vấn về trách nhiệm của người bố đối với con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài?
Khi có con ngoài giá thú sẽ phát sinh trách nhiệm trợ cấp, nuôi dưỡng, giáo dục... và các quyền lợi liên quan khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, khi có con với người nước ngoài thì các vấn đề trên sẽ gặp một số khó khăn trở ngại về mặt pháp lý. Luật Minh Khuê giải đáp cụ thể: