Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trách nhiệm của người mua hàng"

trách nhiệm của người mua hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm của người mua hàng.

Tư vấn về trách nhiệm của người mua hàng trả góp ?

Tư vấn về trách nhiệm của người mua hàng trả góp ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Em có người bạn mua hàng trả góp. Bạn em lấy số điện thoại của em làm người tham chiếu. Gần đây ban xử lý sự cố của ngân hàng liên hệ với em. Họ bảo em phải phải liên lạc với bạn của em, nếu không em phải chịu trách nhiệm về pháp luật. Mà khi bạn em lấy số điện thoại của em đăng kí thì em không biết gì hết.