Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Trách nhiệm hình sự của pháp nhân"

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trách nhiệm hình sự của pháp nhân.

Pháp luật của Liên Bang Thụy Sĩ về trách nhiệm hình sự của Pháp nhân

Pháp luật của Liên Bang Thụy Sĩ về trách nhiệm hình sự của Pháp nhân
Theo pháp luật của Thụy Sĩ, TNHS của pháp nhân có giá trị như là một nguyên tắc chung được áp dụng không chỉ trong Luật hình sự Phần chung mà còn trong các lĩnh vực của Luật hình sự Phần các tội phạm như: Luật hình sự về thuế, môi trường, tài chính, lao động, thương mại hoặc các lĩnh vực khác.

So sánh quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân của Việt Nam và các quốc gia khác ?

So sánh quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân của Việt Nam và các quốc gia khác ?
Theo quan niệm truyền thống, trách nhiệm hình sự được đặt ra cho người đã thực hiện hành vi bị pháp luật hình sự xác định là tội phạm. Trong đó, tội phạm được hiểu là thể thống nhất của bốn yếu tố mà chủ thể chỉ có thể là người có năng lực lý trí, năng lực ý chí và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hình sự của Pháp nhân theo luật pháp Hoa Kỳ

Trách nhiệm hình sự của Pháp nhân theo luật pháp Hoa Kỳ
Trách nhiệm hình sự của pháp nhân là một dạng trách nhiệm, hậu quả pháp lý bất lợi mà pháp nhân thương mại phải gánh chịu trước nhà nước, do pháp nhân đó thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho xã hội mà những hành vi này được quy định là tội phạm trong pháp luật hình sự.

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại?

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại?
Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại là hành vi của một người hoặc một số người đang thuộc biên chế của tổ chức kinh tế mà theo pháp luật thì tổ chức kinh tế này là pháp nhân thương mại.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng