Luat Minh Khue

trách nhiệm hình sự tội cố ý gây thương tích

trách nhiệm hình sự tội cố ý gây thương tích - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trách nhiệm hình sự tội cố ý gây thương tích

Tư vấn về tội có ý gây thương tích

Tư vấn về tội có ý gây thương tích
Xin chào luật sư, gia đình em đang có một vấn đề vướng mắc muốn hỏi ý kiến của luật sư ạ: Vào hồi ngày 07/07/2014 do tranh chấp phần đất giữa hai bên gia đình nên có xảy ra xô sát giữa anh trai em và một người gia đình nhà bên cạnh (xô sát xảy ra ở trên đất nhà anh A).