Luật sư tư vấn về chủ đề "trách nhiệm nghề luật sư"

trách nhiệm nghề luật sư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm nghề luật sư.

Từng bước hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan đến chế độ bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư

Từng bước hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan đến chế độ bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư
I/- Khuôn khổ pháp lý và sự cần thiết về việc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư Một trong những nguyên tắc hành nghề luật sư được quy định trong khoản 5 điều 5 Luật Luật sư năm 2006 là luật sư phải “chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư”.