Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trách nhiệm pháp lí"

trách nhiệm pháp lí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm pháp lí.

Giá trị pháp lí của đơn xin thực tập ?

Giá trị pháp lí của đơn xin thực tập ?
Hiện nay em đang xin thực tập ở một công ty. Công ty nơi đó đồng ý cho em thực tập và yêu cầu em phải cam kết trong thư xin thực tập rằng sau khi tốt nghiệp em sẽ làm việc cho công ty 2 năm và trong cam kết xuất hiện dòng chữ "tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những gì đã cam kết". Anh/Chị cho em hỏi với cam kết đó nếu sau khi thực tập, em thấy công ty không phù hợp với mình, em có thể không thực hiện cam kết đó không? Nếu có thì trong trường hợp nào ạ? Nếu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, hình phạt dành cho em là thế nào ạ?