Luật sư tư vấn về chủ đề "trách nhiệm xã hội doanh nghiệp"

trách nhiệm xã hội doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - TS. Nguyễn Sĩ Dũng
Kinh doanh thực chất là khai thác nhu cầu của con người: các nhu cầu đang, sẽ và có thể tạo ra. Bạn không thể bán máy tính trên sao hỏa. Đơn giản vì trên đó không có nhu cầu. Như vậy, sự giàu có của các doanh nghiệp suy cho cùng là do các khách hàng tạo ra. Những khách hàng này - già, trẻ, gái, trai tập hợp nhau lại thành xã hội. Và vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được đặt ra là trên cơ sở của mối quan hệ như vậy.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam
Nước ta có Bộ luật Lao động, Luật Bảo vệ môi trường và những nghị định hướng dẫn thi hành nhưng doanh nghiệp Việt Nam chưa thể hiện một cách rõ ràng việc thực hành những văn bản pháp quy đó bằng những tiêu chuẩn kiểm định và công bố hiệu quả thực hiện. Ở các nước khác, mối quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp về lao động và môi trường được gom chung vào một khái niệm gọi là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Bố mẹ được quyền tặng cho con tối đa bao nhiêu mét vuông đất ở Quảng Nam?

Tôi sắp có buổi họp trao đổi về hạn mức công nhận đất ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, cho tôi hỏi hạn mức công nhận đất ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi là bao nhiêu mới nhất hiện nay, mong nhận được tư ...