Luật sư tư vấn về chủ đề "Trade Liberalization"

Trade Liberalization | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trade Liberalization.

Nguyên tắc cân bằng-hợp lý trong tự do hóa thương mại (Proportionality in Trade Liberalization)

Nguyên tắc cân bằng-hợp lý trong tự do hóa thương mại (Proportionality in Trade Liberalization)
Nguyên tắc cân bằng - hợp lý (proportionality) là một nguyên tắc cơ bản trong hệ thống các nguyên tắc pháp lý chung. Trong nhiều hệ thống pháp luật liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế như pháp luật của Cộng đồng Châu Âu (EC), pháp luật của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), nguyên tắc này là công cụ pháp lý quan trọng để kiểm tra quyền tự do ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như văn bản thực thi pháp luật của các chính phủ (là thành viên của các liên kết kinh tế đó) trong mối tương qua