Luật sư tư vấn về chủ đề "Training promulgating"

Training promulgating | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Training promulgating.

Circular No. 35/2012/TT-BGDDT

Circular No. 35/2012/TT-BGDDT
Circular No. 35/2012/TT-BGDDT dated October 12, 2012 of the Ministry of Education and Training promulgating the provisions on doctoral degree training according to the scheme on "doctoral training for university and college lecturers during the period 2010-2020" approved by the Prime Minister in the Decision No.911/QD-TTg of June 17, 2010